کوله‌پشتی ۱۳۸6 (گفتگوی تصویری) 
مجری: امیرحسین مدرس 
میهمانان برنامه: فرزاد فتاحی، فرزاد فرزین 
تهیه‌کننده: علی زاهدی 

– این گفتگو در آخرین قسمت مجموعه کوله‌پشتی با عوامل سازنده تیتراژ صورت گرفت
4+