Digar Bas Ast

Singer: Mahtab Safavian

Lyrics: Ardalan Sarfaraz

Music: Farzad Fattahi

دیگر بس است

آواز: مهتاب صفویان
ترانه: اردلان سرفراز
ملودی، تنظیم و میکس: فرزاد فتاحی
5/5

دیگر بس است هراس، دیگر بس است
وحشت یاس از داس، دیگر بس است


بی‌وحشت از قداست و قدیس
در هر لباس، بیزار از هراس
اینک نترس و بگو:

دیگر بس است هراس، دیگر بس است
وحشت یاس از داس، دیگر بس است

 

دیگر بس است مصالحه با جلاد
در حسرت نفس کشیدن آزاد
اینک نترس، بگو بلند، به فریاد:


پرواز زنده باد!

 آواز زنده باد!
جلاد مرده باد!

وقت قرار نیست، جای فرار نیست
باید که ایستاد، رو در روی جلاد ،با فریاد

 

تف بر آن بهار دروغین، سپیدۀ ننگین
تف بر آن قبیلۀ غاصب، سپیدۀ کاذب


اینک نترس، بگو بلند، به فریاد:


پرواز زنده باد!

 آواز زنده باد!
جلاد مرده باد

بی‌وحشت از قداست و قدیس
در هر لباس، بیزار از هراس
اینک نترس و بگو:


دیگر بس است هراس، دیگر بس است
وحشت یاس از داس، دیگر بس است

1+